sunnuntai 19. elokuuta 2007

EHKÄISY - MITÄ SIITÄ ON SANOTTU

Vanhoillislestadiolaiset opettavat, että Suomen kirkko muutti asenteensa ehkäisyyn ehkäisyvälineiden tullessa markkinoille. Tästä syystä VL:t ajattelevat että vain heillä on jäljellä oikea oppi tästä asiasta, muut - katolisia lukuunottamatta - ovat luopuneet oikeasta opista. Onko tämä kuitenkaan koko totuus? Taitaa ollakin niin, että ehkäisyasia ei juuri edes kiinnostanut lestadiolaisia silloin, vaan siitä muodostui osa VL-oppia vasta hieman myöhemmin. Katsotaan mitä on sanottu ja milloin.

- Suomen evankelis-luterilainen kirkko omaksui myönteisen kannan ehkäisyvälineiden käyttöön vuonna 1952. Vanhoillislestadiolaisuuduessa oltiin samalla kannalla 1950-luvulla. Päivämies kirjoitti aiheesta mm. vuonna 1957, todeten, että asia nähdään elävässä kristillisyydessä pariskunnan ja lääkärin välisenä ratkaisuna:

"Kun me yksityiset kansalaiset, avioparit ja kodit olemme lainalaiseen yhteiskuntajärjestykseen sidottuja, olemme me siinä asemassa myöskin laillistettuun lääkärintoimeen nähden...me myös siirrämme vastuun syntyvyyden aiheelliseksi katsotusta rajoittamisesta kokonaan lääkärin vastuulle." (Päivämies 1957.) VL-kanta oli siis sellainen, että kun jostain syystä syntyvyyden rajoittaminen on tarpeen, se on lääkärin ja uskovaisen pariskunnan keskinäinen asia, johon ei tarvittu erikseen seurakunnan kantaa.

- Ehdoton kielto muodostui vasta 1967

Päivämies 2.8.1967, "Seurakuntavanhinten ja puhujain kokous totesi yksimielisesti ja kristillisyyden aikaisemman kannan mukaisesti, että syntyvyyden säännöstely kaikissa muodoissaan on vastoin Jumalan sanaa ja ei sovi kristitylle."

sunnuntai 5. elokuuta 2007


Arkiston helmiä osuuteen kokoamme ajatuksia ja saarnoja vanhoillislestadiolaisuuden historiasta. Aloitamme vuosikirjakatselmuksilla, joista poimimme mielenkiintoisimmat palat.

TAKAISIN PÄÄSIVULLE

SIUNATTU KYLVÖ - SRK.n SUVISEURAT REISJÄRVELLÄ 1968

KAUKO MÄNTYLÄ, KIRKKOHERRA - Jeesus ja Nikodemus Joh. 3:1-

"...Jumalan Pyhä Henki sen tähden puhuu uskovaisten ihmisten suulla ja se vain on evankeliumia ja vain se...Jumalan rakkaus on toisenlainen kuin tämän maailman rakkaus. Tässä maailmassa käsitetään rakkaus sillä tavalla, että kun ollaan yhtä mieltä, kun viat ja virheet unohdetaan ja sivuutetaan, se on rakkautta. Mutta kun sanotaan totuus, se on tuomitsemista...Nikodemuksen tunto ei avautunut. Nikodemuksen tunto ei avautunut, sen Jumalan sana selvästi todistaa. Jos hänen tuntonsa olisi avautunut, olisi hän suuren neuvoston, sen seitsemänkymmenjäsenisen suuren neuvoston keskellä yhtenä jäsenenä sanonut vastalauseen, kun Jeesus Kristus virallisesti tuomittiin kuolemaan. Mutta vastalausetta, eriävää mielipidettä pöytäkirjaan hän ei kirjoittanut 1... Ja niin monta kertaa kuin Nikodemus pyrkikin osoittamaan, että hänkin oli uskovainen, mutta salainen, hiljainen uskovainen, sen todistaa myös Raamattu: Jeesus Kristus ylösnoustuaan ilmestyi vain omille opetuslapsillensa, ei vain niille kahdelletoista, vaan hän ilmestyi yhdellä kertaa viidellesadalle häneen uskovalle...Mutta Nikodemusta ei vahingossakaan mainita heidän nimiensä joukossa, ei myöskään Josef Arimatialaista. Nikodemuksesta sanotaan, että hän lähti pois Jeesuksen Kristuksen luota. Hän lähti pois, lähti parannusta tekemättä pois...Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen, amen"

1 = RAAMATTU: Joh. 7:50-52 Silloin Nikodemos, joka itse oli fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi: "Eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita, ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt." Mutta toiset sanoivat hänelle: "Taidat olla itsekin Galileasta. Tutki kirjoituksia, niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa."


HANNES PARTANEN, OPETTAJA - Apostolien opissa Apt. 2:42-47

"...olen vakuuttunut siitä, että jos sinulta tulee sielun hädässä kuka ihminen tahansa kysymään tietä taivaaseen, niin et sinä neuvo johonkin toiseen paikkaan, että käypä sieltä ja sieltä, siitä joukosta ja siitä laumasta kysymässä, jospa ne siellä osaisivat neuvoa. Näin menetellään tämän maailman jumalisuudessa2 ja siinä jumalisuudessa, joka ei ole elävän uskon synnyttämää...Maailman jumalisuudessa on pettävä mieli ja neuvotaan kyllä, mutta neuvotaan Jumalan sanan vastaisesti ja harhaan...Jumalan ihmeet ja Jumalan merkit ja Jumalan tunnusteot eivät ole vieläkään mihinkään loppuneet.3 Uskovat ihmiset ainakin näkevät ympäristössään, omassa kilvoituksessaan, arkisessa elämässäänkin tämänkaltaisia merkkejä ja joutuvat toteamaan, että tähän ei ole mitään järkiselitystä, vaan tämä täytyy meidän käsittää Jumalan näyttämäksi ihmeeksi...Jeesuksen siunattuun ja aina siunaavaan nimeen, amen."

2 = Väärin. Näinhän menetellään juuri vl:ien piirissä. ("Tule seuroihin ja kysy siellä joltain puhujalta.")
3 = Yleensä VL:t opettavat että kielilläpuhuminen loppui jo raamatun kirjoittamisen aikoihin.


OTTO MARKKANEN, SAARNAAJA - Lukekaa Jumalan sanaa Ps. 1

"...Ja näissä seuroissa olemme kuulleet myöskin rakkaan veljemme kautta Pyhän Hengen muistuttavan meille, kuinka hirvittävää tuhoa ja vahinkoa tuottaa se, lainaan veljemme sanat, että teatteri on tuotu monen kodin olohuoneeseen. Tämän yhteydessö minä ikään kuin jatkona omantuntoni kehotuksesta en voi jättää sanomatta, kuinka saatana, sielujen murhaaja, toimii meidän ajallamme pitkällä tähtäimellä. Ensiksi television vaikutuksesta riettaiden nähtävien ja kuultavien kautta valmistetaan syntihimolle ja lankeemuksille tie ihmisten sydämiin. Ja kun tie on valmistettu, synti tehdään luvalliseksi, niin luvalliseksi, että pidetään vanhanaikaisena, nurjana, ajastaan jälkeen jääneenä ihmisenä, tuomiohenkisenä sitä, joka edes rohkenee synnistä mainita ja synnistä muhdella iäisyyttä kohden tulevia ihmisiä...Minä haluaisin sanoa teille, rakkaat nuoret, jotka olette kaikkein enimmän lukuintoista väkeä Jumalan valtakunnassa, että avatkaa Raamattu. Lukekaa rakkaan keskusyhdistyksemme toimittamia kirjasia ja julkaisuja, niissä Pyhä Henki kirkastaa Taivaallisen Isän rakkautta, synnin vaarallisuutta ja sen kavaluuden, jolla se hiipii todella huomaamatta köyhän Jumalan lapsen sydämeen...Jeesuksen siunattuun ja aina siunaavaan nimeen, amen."


HEIKKI SAARI, SAARNAAJA - Pilven alla 1. Kor 10:1-8

"...Egyptissäkin ensin uskottiin ja sitten kastettiin vanhan testamentin välimieheen Moosekseen, niin kuin mekin kuulemamme evankeliumin uskomme, ja joka uskoo ja kastetaan, hän tulee autuaaksi. - Ei siis niin kuin meidän aikanamme yleisesti se maailman henki ja suuri ekumenia löytää tästä lähtökohdan uskoon, että ensin kastetaan ja kasteessa sitten saadaan usko. Mutta näin se oli jo täällä vanhan testamentinkin puolella, ne olivat lähteneet matkalle ja sitten matkalla kastettiin Moosekseen pilvessä ja meressä. Eikö se ollut merkillinen kasteen muoto, että nyt kun ne olivat matkalla, niin pilvi verhosi heitä päivällä ja pisaroitsi sieltä pilvestä taivaan armokastetta. Siinä ne kastettiin sen taivaan armokasteen alla, ei niitä upotettu veteen eikä kasteen ulkonainen muoto ollut pääasia. Se oli pääasia, että jotka sen evankeliumin uskoivat, niin ne kastettiin Moosekseen pilvessä ja meressä. Niin, se vieläkin on aivan samalla tavalla, että Jumalan armokaste tulee pilvessä ja meressä, se on: Jumalan evankeliumin yhteyteen kuuluva sana edellä ja siihen liittyväy sakramentit...Mooses meni...Siinain vuorelle, niin kohta tämä Jumalan pelko katosi heidän sydämistään...he alkoivat puhua...että tee sinä Aaron nyt meille jumalia, jotka käyvät meidän edellämme. Ja Aaron sanoi, että reväiskää kultaiset korvarenkaat poikienne ja tyttärienne korvista, ja Aaron otti ne ja valoi niistä sitten kultaisen vasikan. Israel kulki näin, että niillä oli ei ainoastaan tyttärillä mutta pojillakin kultaiset korvarenkaat. Eikö ole ihmeellistä, että Jumala oli niin koriamielinen, että antoi pojillekin kultaiset korvarenkaat! Me emme sano, että nyt pitäisi Jumalan lasten, poikien ja tytärtenkin, ruveta panemaan kultaisia tai muita korvarenkaita korviinsa. Ei se sitä merkitse, että tässä avattaisiin joku tälläinen veräjä. Kyllä Jumalan lapsi on kyllin koria, vaikkei korvissa riipu mitään! Mutta näillä oli sellainen hengellinen merkitys, että niillä oli kultaa korvissa, se aivan kuin kuvasi sitä puhdasta ja tervettä uskoa ja kuuliaisuutta...Voi, kun se on vaarallista syödä vääriltä alttareilta! Sanotaan, että no Jumalan sanaahan sielläkin on ja onhan siellä Raamattu, mutta Jumalan sana ei ole muualla kuin Herran Siionissa. Siionista on laki tuleva ja Herran sana Jerusalemista ja elävää Sanaa ei ole missään muaalla. Vaikka sielläkin muualla on Raamattu, mutta kun ei ole Pyhää Henkeä, joka Sanan tekee eläväksi, ja jos sitä kuolleena syö, niin ei se ole kummempi kuin hengellinen huoruus...Amen."

JUMALA RAKENTAA KAUPUNKIAAN - SRK:n VUOSIKIRJA 1989

VOITTO SAVELA - 1970-luvun tapahtumien tarkastelua

"...Hoitotilanteissa saattoi hoitajille tulla virheitäkin, sillä emme ole täydellisiä, erehtymättömiä. Yksin Jumala kykeni selvittämään siioniansa vaivaavat asiat. Näin yksin Hän saa kiitoksen valtakunnalleen osoittamastaan siunaksesta...Henkivallat...Kokousten pöytäkirjoista ilmenee, että 1970-luvun alkupuolella hoitokokousten yhteydessä tuli ilmi kuivaa henkeä, isäntähenkeä ja hempeää henkeä. Vuosikymmenen puolivälissä (1975 alusta) alettiin puhua "väärästä hengestä"...Jumalan lahjojen runsaus...Vaikka 1970-luku oli monien vaikeiden vaiheiden, taisteluiden ja vaarojen vuosikymmen, on koko vuosikymmenen ajalta nähtävissä ihmeellinen Jumalan siunaus. Tämä siunaus on koettavana meidän jokaisen kohdalla. Saammehan Jumalan armosta uskossa tehdä matkaa siinä valtakunnassa, joka on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä."